Tin tức

Thông tin về thị trường bất động sản

Một số khó khăn trong thị trường Bất động sản

Thị trường bất động sản thường xuất hiện một số tình trạng như sau: người tiêu dùng có tiền nhưng luôn phàn nàn không mua được sản phẩm nhà ở vừa ý; ngược lại thì chủ đầu tư IA25 Ciputra và các sàn bất động sản lại không bán được sản phẩm, lượng tồn đọng rất lớn. Nguyên nhân căn bản là sản phẩm không có đường tiêu thụ hợp lý, tạo ra hiện tượng sản xuất và tiêu dùng tách rời nhau.

Rất nhiều người tư vấn viên bất động sản thiếu ý thức thông tin, không điều tra Thị trường bất động sản, đầu cơ theo ý chủ quan của mình hoặc sản xuất theo người khác, kết quả là bị thất bại trong cạnh tranh. Một số nhà tư vấn viên bất động sản tuy rất coi trọng thông tin, nhưng thường không nhanh chóng đưa ra các quyết sách khi nhận được thông tin nên thường bị lỡ nhiều cơ hội tốt, hoặc do nhận được những thông tin không chính xác mà dẫn đến có những quyết sách sai lầm.

Một số khó khăn thường gặp trong thị trường Bất động sản

Do vậy có thể thấy rằng: muốn có chỗ đứng trong thương trường, dứt khoát phải có ý thức thông tin thật cao, thông qua các biện pháp để nắm bắt được các thông tin hữu ích, từ đó nắm quyền chủ động trong Thị trường bất động sản. Nếu một nhà tư vấn viên bất động sản dự án X2 Đại Kim không kịp thời nắm bắt tình hình thiên biến vạn hóa của Thị trường bất động sản thì chắc chắn sẽ bị thất bại trong cạnh tranh.

Thông tin là nguồn tài nguyên đặc thù để cho các nhà tư vấn viên bất động sản kiếm tiền; nếu vận dụng nó chính xác thì sẽ có cơ hội phát triển tư vấn bất động sản rất tốt. Xã hội hiện đại thì thông tin là đặc trưng vận hành chủ yếu của nó, nếu không có thông tin thì không thể làm tư vấn viên bất động sản được.

tư vấn bất động sản

Nếu không nắm được thông tin chính xác sẽ làm cho hoạt động tư vấn viên bất động sản bị thất bại. Ở nước ngoài có một câu nói rất phổ biến là: Nắm chắc thông tin chính là nắm chắc vận mệnh của người tư vấn viên bất động sản, mất thông tin là mất cơ sở sinh tồn. Do đó, có thể nói rằng – những thông tin có hiệu quả là sinh mệnh của những người tư vấn viên bất động sản muốn làm nên sự nghiệp, chính nó mang lại nguồn của cải cho các nhà tư vấn viên bất động sản.

Nhận thông tin dự án

Bảng giá bán, hợp đồng mua bán, chính sách cho vay vốn, chương trình khuyến mại mới nhất.

Họ và Tên *
+
HOTLINE
0969.301.605